FESTIVAL BĚHU

Informace o GDPR čili zásady nakládání s osobními údaji a jejich ochrana.

Přihláškou a uhrazením startovného běhu MAMUT RUN uděluje účastník souhlas ke zpracování osobních údajů, jako je jméno, věk, e-mailová adresa, či datum narození, a dále k jejich využití ke komunikaci mezi účastníkem a pořadatelem či třetí stranou.

Přihláškou a uhrazením startovného běhu MAMUT RUN uděluje účastník také souhlas se vznikem foto/video záznamů své osoby během závodního dne a dále se zpracováním těchto materiálů dle uvážení pořadatele závodu s užitím k marketinku či reklamě na sociálních sítích a webových stránkách pořadatele.

Jinak jsou osobní údaje chráněny ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

16.5.2020

ODSTARTUJE PRVNÍ ROČNÍK
NEJVĚTŠÍHO BĚŽECKÉHO DNE V BRNĚNSKÉM REGIONU.

Kontakty:
Tým MAMUT RUN
 

Tel: 0420 777 781 250
e-mail info@mamutrun.cz