Záštita primátorky

Primátorka Statutárního města Brna

Primátorka Statutárního města Brna Markéta Vaňková převzala záštitu nad naším festivalem MAMUT RUN.

Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková

Primátorka města Brna
JUDr. Markéta Vaňková

Kontakty:
Tým MAMUT RUN

Tel: 0420 777 781 250
e-mail: info@mamutrun.cz